I varje termostat från Habistat så finns det installerat en säkring för att skydda både din termostat och eluttag om något skulle gå fel med utrustningen som är kopplad till den.

Den slås då ut och kommer att behöva bytas. Varje säkring sitter bakom en låsningsplugg som försiktigt behöver skruvas ut för att komma åt den.

I denna artikel finns Habistats egna instruktioner om hur du kommer åt den här säkringen och hur man byter den.

Nya säkringar till termostaterna hittar man här hos oss:

https://www.cyberzoo.se/sv/articles/2.390.20260/habistat-snabbsakring-for-termostater-315a