När man monterar ReptiZoo-terrarium är det viktigt att stagen med invändiga gängor monteras rätt:

  • Kontrollera att det inte finns skräp från fabriken i det nedre hålet som man stoppar ner staget i.
  • Kontrollera att de medföljande skruvarna går att skruva hela vägen ner i stagets ändar.
  • Se till så att röret går lätt att skruva i och ligger rätt i gängan.
  • Se till så att den övre skruven som fäster locket ligger rätt i stagets gänga.

Det som annars kan hända är att det blir en glipa vid ett eller flera hörn i överkant. Om staget sticker upp mer än ca 3-4 mm i överkant från den rundade plastlisten som utgör terrariets hörn så kan det vara svårt att få hörnet riktigt tätt om du bara använder den medföljande "skruvmejseln". Vi rekommenderar att man använder en riktig stjärnskruvmejsel för att få tillräcklig kraft att skruva ihop terrariet ordentligt.

Om du inte får ner alla stag tillräckligt långt så kan ett första tips vara att prova att byta plats på stagen eller bara prova ett kärvande stag i ett annat hål. Detsamma gäller för de medföljande skruvarna. Det kan krävas att du är lite bestämd när du skruvar ihop terrariet men använd inte våld för då riskerar du att skada gängorna i stagen.