Det går inte att dela en strömenhet till flera lampor, tyvärr.