Anmäl din ångerrätt här: Meddela ångerrätt 

Ångerrätt - Sammanfattning

Ångerrätt gäller upp till 14 dagar efter att ni hämtat ut ert paket.


Vid utnyttjande av ångerrätt är det ni som kund som står för frakten, samt att varorna kommer fram i oskadat skick tillbaka till oss.
Varorna och dess förpackning behöver vara i bästa möjliga skick för att en full återbetalning skall kunna göras.


Ni kan välja att skicka det med DHL, Schenker eller Posten då vi har snabb tillgång till samtliga.

Adressen ni skickar det till är:

CyberZoo
Ladugårdsvägen 101D
461 70 Trollhättan


Vi ber er att lägga med en lapp med ert ordernummer, namn och returorsak i paketet.


Ångerrätt - Fullständig version

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom
14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tagit varan i fysisk besittning.

Vid avtal avseende flera varor som beställts i en och samma beställning och som levereras var för sig: då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Cyberzoo.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post,
fax eller e-post). Ange ditt namn, din geografiska adress och, om möjlig, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida, som du med fördel kan använda dig av.

www.konsumentverket.se

Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
I de fall tillbehör saknas eller fysisk skada finns, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att återställa varan till funktionellt skick.

Utövad ångerrätt

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka de betalningar vi fått från dig.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Vi kommer i första hand att använda samma betalningslösning för återbetalningen som du själv använt för ditt köp.
I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Cyberzoo.se får enligt lag vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis (t.ex. kollinummer) på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.
Kom ihåg att det är du som kund som är ansvarig för frakten tillbaka till oss, så paketera varan väl.
Du som kund behöver själv betala frakt för återsändandet av varan/varorna.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till vår fysiska butik:

CyberZoo AB

Ladugårdsvägen 101D
461 70 Trollhättan

Detta ska ske utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet.
Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Du är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
I de fall tillbehör saknas eller fysisk skada finnes, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att återställa varan till funktionellt skick.

Ångerrätten gäller inte defekta eller felaktiga varor då detta istället är en reklamation.

Undantag från ångerrätten 11 § 

Avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten.
Produkter som kommer i kontakt med djur som kan bära smittor/sjukdomar och som inte på ett enkelt sätt går att återställa till nyskick pga. detta då du som kund brutit förseglingen.

Exempel på produkter som inte omfattas av ångerrätten OM förseglingen är bruten.

  • Pumpar & Filter
  • Doppvärmare
  • Värmemattor
  • Inredning

Är du osäker så fråga gärna innan du lägger din order.
Om du köpt en vara som generellt sett inte omfattas av ångerrätt (och du brutit förseglingen), så är vårt mål ändå att hitta en lösning som vi båda blir nöjda med.